Marmormåler, sommerfuglart i familien målere. Forvingene er lyst gulbrune eller rødgrå med mange fine, svarte tverrstriper. Vingespenn 21–24 mm. Arten flyr fra juni til juli og er vanlig i skogkanter, på tørre bakker o.a., der larvene utvikles i fruktene til engsmelle.