Markkakerlakk, insektart i ordenen kakerlakker. Vingene er gulbrune med mange små, svarte flekker, mens halsskjoldet er sammenhengende svart med gulbrune kanter. Hos tysk kakerlakk, som den ofte forveksles med, har halsskjoldet to langsgående svarte streker. Lengde 6–13 mm. Arten er vår eneste utendørslevende kakerlakk. Den er vanlig over hele landet nord til Nordkapp og opp til tregrensen, og påtreffes både i skog, tett vegetasjon og på enger. Den flyr godt og kommer ofte tilfeldig inn i hus, men den kan ikke formere seg innendørs.