Markasitt, mineral med samme kjemiske sammensetning som pyritt, FeS2, men med en annen krystallstruktur (se polymorfi). Fargen er messinggul, glansen metallisk og symmetrien rombisk. Markasitt danner ofte sammenvokste krystallgrupper av kam- eller spydaktig form eller opptrer i radialstrålige runde klumper. Det dannes ved lav temperatur og finnes særlig i sedimentære bergarter og på ertsganger, men er sjeldent i Norge. Markasitt er ustabilt og går ofte over til pyritt (se monotropi).