Marin abrasjon, skyldes brenningen og tidevannsvekslingene, og gir seg ofte til kjenne ved en bratt kystskrent, abrasjonsskrent, innenfor en plan flate i havnivået, abrasjonsplattform. Isolerte deler av en abrasjonsskrent kalles abrasjonsvitner.