Mannhusinger, («mann av huse»), benevnelse på de landdragonavdelinger som ble opprettet i Norge under den store nordiske krig (1700–21); i alt 11 kompanier sønnafjells og 9 nordafjells. Avdelingene, som kjempet til fots, ble oppløst etter krigens slutt.