Manipulatorarm, innen romterminologien betegnelse på flerleddet, styrt robotarmsystem som, festet f.eks. til en ny romferge eller en romstasjon, kan håndtere eller bevege romfarere, verktøy, utstyr eller annen last med stor presisjon ved operasjoner ute i rommet.