I den katolske kirke er manipel et bånd som ble båret rundt venstre underarm ved feiringen av messen. Maniplet ble avskaffet etter andre Vatikankonsil.