mangroveskog i Øst-Afrika, vanlig spesielt i beskyttede kystsoner med mudderbunn som i elvedeltaer og laguner. Noen arter vokser langt inne ved land og andre arter finnes på dypere vann. Mangroveskog gir grunnlag for et rikt plante- og dyreliv.