Betegnelsen manganat blir også brukt om de komplekse manganforbindelsene, f.eks. kaliumheksakloromanganat(IV), K2MnCl6, kaliumtetrafluoromanganat(II), K2MnF4, osv.