Mandola, eller mandora, er et luttlignende, instrument fra 1200-tallet og en forløper til mandolinen. Mandola kalles også et større instrument av samme type, brukt i mandolinensembler. Mandola brukes også i nyere bearbeidelser av norsk og svensk folkemusikk.