Egentlig embetsmannsspråk (kinesisk guanhua), vanlig betegnelse på den nordkinesiske dialekten som i noen grad har fungert som standardspråk når embetsmenn fra ulike provinser møttes gjennom kanskje over tusen år. I dag brukes mandarin dels som betegnelse på nordkinesiske dialekter (i motsetning til sørkinesiske dialekter som wu, min, kantonesisk osv.), dels som betegnelse på moderne standardkinesisk, som bygger på Beijing-dialekten. Se kinesisk.