Manager, leder; direktør, forretningsfører (for selskaper og organisasjoner; for artister, profesjonelle idrettsmenn, klubber m.m.); impresario; arrangør.