Manøvreringsenhet, innen romterminologien betegnelse på fremdriftsenhet som romfarere benytter ved egen manøvrering utenfor et romfartøy eller en romstasjon. Kan, f.eks. ved hjelp av små nitrogendyser, styres langs og rundt alle tre hovedakser.