Mam, maya-indiansk folk (ca. 1 mill.) i det vestlige høylandet i Guatemala (særlig fylkene San Marcos og Huehuetenango) og i Chiapas i Mexico. Før den spanske erobringen sto flere mam-grupper i et motsetningsforhold til K'iche'-riket, som var den dominerende stormakten i området. Noen mam-ledere allierte seg derfor med spanierne i deres erobring av K'iche'-riket (1524), men de måtte selv underordne seg det spanske styret få år senere (1533). I dag praktiserer mam en kulturform sterkt preget av den spanske innflytelsen i kolonitiden og kolonistyrets oppdeling av indianersamfunnene i halvautonome kommuner. Hver kommune har sin egen dialekt og folkedrakt. Religionen er tradisjonelt katolsk med fokus på helgendyrkelse. I senere år, og særlig under borgerkrigen tidlig i 1980-årene, har mange sluttet seg til ulike protestantiske retninger. De fleste mam er småbrukere. Grunnet jordknapphet er mange avhengig av dårlig betalt sesongarbeid på plantasjer i lavlandet. Dette er et mønster som går tilbake til siste del av 1800-tallet, da Guatemalas økonomi ble fokusert på plantasjedrift og kaffedyrking.