Malign, ondartet (oftest om svulster). Motsatt: benign.