Malayopolynesiske språk er en tidligere betegnelse på austronesiske språk.