Malayopolynesiske språk, tidligere betegnelse på austronesiske språk.