Malariaparasitter, sporedyrslekt i underklassen Coccidia. Flere arter encellede parasitter som overføres til mennesker av malariamygg, Anopheles,og kan fremkalle sykdommen malaria.