Makulere, flekke til; gjøre til makulatur, tilintetgjøre (bøker eller dokumenter).