Maksimalister, fraksjon som 1904 trådte ut av det russiske sosialrevolusjonære parti. Navnet skriver seg fra det «maksimale» program som ble stilt opp, i motsetning til de moderate (minimalistene). Betegnelsen ble også en tid i Vest-Europa brukt om bolsjevikene.