Maksimal ytelse, den ytelse (effekt) et kraftverk eller aggregat kan gi i et bestemt tidsrom uten at anlegget overbelastes og påføres skader. Maksimal ytelse kan være begrenset av turbiner, generatorer og tilgang på energi (for eksempel vannfallsenergi) og vil normalt være lik eller mindre enn installert ytelse (installert effekt).