Makú, indiansk folk med tilhold i det nordvestre Amazonas (Colombia og Brasil). I motsetning til de fleste Amazonas-folk som lever langs elvene og praktiserer en form for hagebruk basert på maniok og andre rotfrukter, har makúene hatt tilhold i skogsområder fjernt fra større elveløp, og deres tradisjonelle tilpasning har vært basert på jakt og sanking. Deres tilgang til hagebruksprodukter var basert på deres bytterelasjoner med ulike arawak- og tukanofolk. Etter at makúene fikk tilgang på moderne jernredskaper har også de begynt med hagebruk.