Magnetokalorisk effekt, temperaturfall som oppstår når et paramagnetisk stoff avmagnetiseres adiabatisk, dvs. uten tilføring av varme. Effekten skyldes at det stråles ut energi når stoffet magnetiseres, idet atomene innstiller seg i sin laveste energitilstand i magnetfeltet. Når magnetfeltet oppheves, er atomene ikke lenger bundet til noen bestemt retning. Deres termiske energi fordeler seg på flere frihetsgrader, og siden det er energi per frihetsgrad som bestemmer temperaturen, vil denne synke. Effekten øker ved avtagende temperatur, og brukes for avkjøling nær det absolutte nullpunkt. Se kryogenikk.