Magellanpingvin, fugleart i pingvinfamilien. En liten pingvin, om lag 70–75 cm lang. Beslektet med galapagospingvin, humboltpingvin og kappingvin. Hekker langs de sørligste kystene av Sør-Amerika fra det sentrale Chile til det sentrale Argentina; også på Falklandsøyene. Totalbestanden er anslått til 4,5–10 millioner fugler. Guanoen fra hekkekoloniene har i stor stil vært utnyttet til gjødsel.