Det å lese og identifisere former, konturer og mønster ved observasjon med automatiske hjelpemidler.