Mønekam, kantstilt bord eller planke som er festet langsetter mønet på et hus og som mønetekkingen er festet til, f.eks. mønepanner av tegl.