Månsing, hemmelig språk i bruk blant omreisende kramkarer i Västergötland i Sverige («västgöta-knallarna»), tidligst kjent gjennom en kort ordliste 1719. Ordforrådet består dels av dialektord og ord fra rotvelsk og romani, dels av svenske ord som er forvrengt etter bestemte regler. Gjennom kramkarenes trafikk over grensen til Norge i Finnskogtraktene ble månsing overført til Norge. Etter en undersøkelse av R. Iversen (The Månsing in Norway, 1950) har norsk månsing flest ord fra svensk, dessuten ord fra romani, fra tysk og nederlandsk, fra norsk, samisk, finsk, fra latin og romanske språk, fra engelsk og slavisk. Ordene er ofte sterkt omformet.