Måneøyefisker, benfiskfamilie i ordenen bentungefisker. Sildelignende ferskvannsfisker i det nordøstlige Nord-Amerika. Omfatter 2 arter. Måneøyet, Hiodon tergisus, blir opptil 40 cm lang og regnes som en god sportsfisk.