Målesylinder, laboratorieutstyr, sylinder av glass eller plast som benyttes i kjemisk analyse til uttak av bestemte volum væsker. Sylinderen er gradert (for å kunne ta ut forskjellige volum) og finnes i mange forskjellige størrelser, fra milliliter til liter volum.