Stav med inndelt skala til måling av lengder. Se også tommestokk.