Målekolbe, laboratorieutstyr, kolbe av glass eller plast med en trang, tynn hals. Ved å fylle opp væske til et merke på halsen fås kolbens angitte volum. Brukes i kvantitativ, kjemisk analyse til fortynning av løsninger til nøyaktige volum. Kolbene finnes i forskjellige størrelser, fra milliliter til liter volum.