Skipsdokument som angir et fartøys dimensjoner, lengde, bredde, dybde og bruttotonnasje, som benyttes ved beregning av avgifter. Ethvert fartøy med lengde over 24 m skal ha målebrev, som i Norge utstedes av Sjøfartsdirektoratet. Se skip (skipsmåling).