I idrett linje eller område det gjelder å nå flest ganger, først eller raskest mulig.