Lyssiv, flerårig art i sivfamilien. 40–120 cm høy, med åpne blomsterstander nær toppen av de runde, bladløse stråene. Lyssiv er vanlig på fuktige steder nord til Lofoten. Navnet har arten fått fordi margen ble brukt til lampeveke. Ved siden av frø sprer lyssiv seg med korte, sterkt grenete jordstengler, og danner tette tuer av lysskudd. Lyssiv kan være et brysomt ugress i beiter der grunnvannet står høyt, og i åpne grøfter. Motarbeides gjennom tørrlegging av vokseplassen og sprøyting med f.eks. MCPA.