Lyskurve, en grafisk fremstilling av et himmellegemes (som regel en variabel stjernes) forandring i lysstyrke (vanligvis gitt ved apparent størrelsesklasse) som funksjon av tiden.