Lysimeter, (av lys- og -meter), forsøkskar som brukes i landbruksforskning for å undersøke mengde og kjemisk sammensetning av sigevannet i jorden, bl.a. for å se hvor mye plantenæringsstoffer som blir vasket ut.