Lysfiskfamilien, benfiskfamilie i orden laksesildfisker. Omfatter 26 arter i sju slekter. Relativt små marine arter. Slanke kropper, ofte med fettfinne. Lysorganer hovedsakelig på buken. Forekommer i meget store antall, også i Antarktis. Kun én art, hvit lysfisk, er kjent fra norske farvann.