Projisert bilde fra tegning, trykk eller fotografi på glassplate. Dette var på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet et populært medium, som her i landet ble brukt både i folkeopplysningens tjeneste og i kommersiell sammenheng, f.eks. i reiselivsreklame.