Lyngtege, nebbmunnart i familien nett-teger (Tingidae). Lyngtegen er 3–4 mm lang, nærmest gjennomsiktig og flat med svart kropp. Ribbenettet på forvingene er sterkt utviklet. Larven er gulaktig, flat og har tornlignende utvekster. Angrep forekommer av og til på rhododendron i Sør-Norge. Skal også kunne leve på blåbær og forskjellige lyngarter. Saftsugingen fører til tett med gulbrune prikker og misfarging på oversiden av bladene, på undersiden til brune flekker og et «rustaktig» utseende pga. ekskrementdråper. Angrepet røpes også av rikelig med avkrengte nymfehuder.