Lynghonning er en spesielt aromatisk honning som er samlet fra lyngarter, særlig røsslyng. Den har mørkere farge enn blomsterhonning.