En lusitanisme er et ord, et uttrykk eller en språklig eiendommelighet som er typisk for portugisisk (og som finnes i et annet språk).