Lushatthumle, årevingeart i familien humler og bier. En stor humle der brystet og de to første bakkroppsleddene er gulbrune, mens resten av kroppen er svart med midten av bakkroppen ispedd gråhvite hår. Tungen er meget lang. Humlen flyr fra mai til august og samler hovedsakelig nektar og pollen fra tyrihjelm (som også kalles lushatt). Utbredelsen følger denne planten, dvs. Østlandet,Vestlandet, Trøndelag og Nordland.