Lure en opp i stry, egentlig føre en opp i ugreie, lure en fullstendig; uttrykket kommer av at stry var en samling av flokete trevler.