Lur, sjia-muslimsk folk i Zagros-fjellene i det vestlige Iran. De teller anslagsvis 2,7 millioner (2005) og er tradisjonelt delt i en rekke stammer som hver ledes av en khan (høvding). Språket, luri, er nært beslektet med nypersisk. Som lur regnes også ofte nabofolket bakhtiari, som teller noe over en million og som språklig og kulturelt er meget nært beslektet med lur. Tradisjonell hovednæring er nomadisk saue- og geitehold, men jordbruk er blitt av stor økonomisk betydning siden 1920-årene. Dette skyldes særlig at de tidligere nærmest autonome stammene, i likhet med andre nomadefolk i Iran, ble gjenstand for en brutal statskontroll og tvangsbosetting under Reza Shah (1925–42) og hans etterfølger Mohammed Reza Shah. Etter Pahlavi-dynastiets fall 1979 har nomadismen i noen grad tatt seg opp igjen.