Luokka, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: li, bakke.