Luodda, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: (oppkjørt) vintervei, spor, far.