Lunisolar, som har tilknytning både til Månen og Solen.