Lundtrupial, baltimoretrupial, fugleart i trupialfamilien. Voksne er svarte og guloransje fugler som kan minne om en pirol, og med bygning omtrent som denne. Lengde 17–19 cm. En nordamerikansk art, sjelden gjest i Europa med hittil ett funn i Norge, i Rogaland i 1986. Vanlig burfugl.