Lundkarse, ett–toårig urt i korsblomstfamilien. 20–50 cm høy, har finnete blad og små, hvite kronblad som lett faller av. Lundkarse er en eurasiatisk art som vokser i kalkrik skog på Østlandet og langs kysten til Trøndelag.