Lulli, lulle-, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: sør.