Luggerseil, råseil til båt eller mindre seilfartøy, heist på mast som er beregnet på å legges ned (stues vekk) når seilet ikke skal brukes og som derfor er uten de vanlige støttetau (stag, barduner, vant). Fallet er festet ca. 1/3 av råens lengde fra dens forreste ende, slik at seilet (på énmastet fartøy) delvis også virker som forseil. Brukt på fiskebåter, særlig i Skottland (skotsk lugger, som kunne ha to eller tre slike seil); også alminnelig seilføring til orlogsskipenes robåter. – I seilsport lignende råseil til liten seilbåt. Illustrasjon, se seil.